Slika vijesti

Obavještenje mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH o postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu donacije

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH obavještava mjesne zajednice da je ispunilo pravni osnov za dodjelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH, a u skladu s članom 24. Zakona o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 03/03, 19/07 i 6/21), članom 31. stavom (4) Zakona o izvršenju Budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 1/24), Odlukom o načinu dodjele donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000040/23, broj akta: 01.11-0323SR-022/23 od 19. 7. 2023. godine, i Odlukom o odobravanju donacije i usvajanju Programa utroška sredstava za tekuće donacije mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, broj: 13-000194/24, broj akta: 01.11-0323SR-010/24 od 19. 2. 2024. godine. Mjesne zajednice na području Brčko distrikta BiH mogu započeti postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu donacije Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana. Anekse za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacije možete preuzeti na web stranici: www.vlada.bdcentral.net Za sve potrebne informacije možete se obratiti putem e-maila: Zoran Ješić: zoran.jesic@bdcentral.net Amir Karamujić: amir.karamujic@bdcentral.net Petar Vrhovac: petar.vrhovac@bdcentral.net ili na kontakt-telefon: 049 / 220-009.

29.02.2024.

Pročitaj
Slika vijesti

Link vodi na stranicu

PRVI JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA UDRUŽENJA, FONDACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je prvi Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica. Cilj Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih prava, volonterstva, suzbijanja diskriminacije, obrazovanja, održivog razvoja, nasilja u porodici i maloljetničkog nasilja, borbe protiv ovisnosti, zaštite životne sredine i humanitarni i slični rad. Na Javnom pozivu mogu učestvovati udruženja, fondacije i druga pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje aktivnosti koje su vezane za program odnosno projekat od javnog interesa, odnosno čiji ciljevi su saglasni s ciljevima programa odnosno projekta od javnog interesa. Članom 63. stav (1) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH propisano je koja udruženja i fondacije, odnosno pravna i fizička lica nemaju pravo učešća na javnom pozivu. Minimalni iznos sredstava po programu, odnosno projektu je 2.000,00 KM, a maksimalni iznos 15.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren do 29.02.2024. godine.

14.02.2024.

Pročitaj