Slika vijesti

Link vodi na stranicu

PRVI JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA UDRUŽENJA, FONDACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine objavilo je prvi Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica. Cilj Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje programa odnosno projekata od javnog interesa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih prava, volonterstva, suzbijanja diskriminacije, obrazovanja, održivog razvoja, nasilja u porodici i maloljetničkog nasilja, borbe protiv ovisnosti, zaštite životne sredine i humanitarni i slični rad. Na Javnom pozivu mogu učestvovati udruženja, fondacije i druga pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje aktivnosti koje su vezane za program odnosno projekat od javnog interesa, odnosno čiji ciljevi su saglasni s ciljevima programa odnosno projekta od javnog interesa. Članom 63. stav (1) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH propisano je koja udruženja i fondacije, odnosno pravna i fizička lica nemaju pravo učešća na javnom pozivu. Minimalni iznos sredstava po programu, odnosno projektu je 2.000,00 KM, a maksimalni iznos 15.000,00 KM. Javni poziv ostaje otvoren do 29.02.2024. godine.

14.02.2024.

Pročitaj