Slika vesti

Линк води на страницу

Обавјештење мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта БиХ о поступку подношења захтјева за додјелу донације

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта обавјештава мјесне заједнице да је испунило правни основ за додјелу донација мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта БиХ, а у складу с чланом 24 Закона о мјесним заједницама у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 03/03, 19/07 и 6/21), чланом 29 ставом (4) Закона о извршењу буџета Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2023. годину („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 48/22), Одлуком о начину додјеле донација мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, број: 02-000040/23, број акта: 01.11-0323СР-022/23 од 19. 7. 2023. године и Одлуком о одобравању донације и усвајању Програма утрошка средстава за текуће донације мјесним заједницама на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за 2023. годину, број: 02-000040/23, број акта: 01.11-0323СР-034/23 од 26. 7. 2023. године.

01.08.2023.

Прочитај