Slika vesti

Линк води на страницу

ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА, ФОНДАЦИЈА И ДРУГИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине објавило је први Јавни позив за финансирање и суфинансирање приједлога програма и пројеката од јавног интереса удружења, фондација и других правних и физичких лица. Циљ Јавног позива је финансирање и суфинансирање програма односно пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о дјеци и младима, помоћи старима, заштите и промовисања људских права, волонтерства, сузбијања дискриминације, образовања, одрживог развоја, насиља у породици и малољетничког насиља, борбе против овисности, заштите животне средине и хуманитарни и слични рад. На Јавном позиву могу учествовати удружења, фондације и друга правна и физичка лица која су регистрована за обављање активности које су везане за програм односно пројекат од јавног интереса, односно чији циљеви су сагласни с циљевима програма односно пројекта од јавног интереса. Чланом 63 став (1) Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ прописано је која удружења и фондације, односно правна и физичка лица немају право учешћа на јавном позиву. Минимални износ средстава по програму, односно пројекту је 2.000,00 КМ, а максимални износ 15.000,00 КМ. Јавни позив остаје отворен до 29.02.2024.године.

14.02.2024.

Прочитај