Zapošljavanje

Postupak zapošljavanja u upravi Brčko distrikta BiH počinje objavom konkursa koje na osnovu potreba uprave i plana zapošljavanja sprovodi Pododjeljenje za ljdske resurse koje je dio Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

  • Otvorene konkurse možete pogledati u dijelu KONKURSI

Kandidati se na konkurs prijavljuju popunjavajući odgovarajuću prijavu koju dostavljaju na adresu naznačenu u samim konkursima. 

Dalje, konkursnu proceduru od obrade prijava do davanja preporuke za izbor najpovoljnijeg kandidata obavlja Odbor za zapošljavanje koji se nalazi unutar Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Konkursi za zapošljavanje