Zapošljavanje

Postupak zapošljavanja u upravi Brčko distrikta BiH počinje objavom konkursa koje na osnovu potreba uprave i plana zapošljavanja sprovodi Pododjeljenje za ljdske resurse koje je dio Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

  • Otvorene konkurse možete pogledati u dijelu KONKURSI

Kandidati se na konkurs prijavljuju popunjavajući odgovarajuću prijavu koju dostavljaju na adresu naznačenu u samim konkursima. 

Dalje, konkursnu proceduru od obrade prijava do davanja preporuke za izbor najpovoljnijeg kandidata obavlja Odbor za zapošljavanje koji se nalazi unutar Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH.