Запошљавање

Поступак запошљавања у управи Брчко дистрикта БиХ почиње објавом конкурса које на основу потреба управе и плана запошљавања спроводи Пододјељење за љдске ресурсе које је дио Одјељења за стручне и административне послове.

  • Отворене конкурсе можете погледати у дијелу КОНКУРСИ

Кандидати се на конкурс пријављују попуњавајући одговарајућу пријаву коју достављају на адресу назначену у самим конкурсима. 

Даље, конкурсну процедуру од обраде пријава до давања препоруке за избор најповољнијег кандидата обавља Одбор за запошљавање који се налази унутар Канцеларије градоначелника Брчко дистрикта БиХ.

Посљедњи документи