Upošljavanje

Postupak upošljavanja u upravi Brčko distrikta BiH počinje objavom natječaja koje na osnovu potreba uprave i plana zapošljavanja sprovodi Pododjel za ljdske resurse koje je dio Odjel za stručne i administrativne poslove.

  • Otvorene natječaje možete pogledati u dijelu NATJEČAJI

Kandidati se na natječaj prijavljuju popunjavajući odgovarajuću prijavu koju dostavljaju na adresu naznačenu u samim natječajima. 

Dalje, konkursnu proceduru od obrade prijava do davanja preporuke za izbor najpovoljnijeg kandidata obavlja Odbor za upošljavanje koji se nalazi unutar Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH.