Prijava na konkurse

U zavisnosti od vrste konkursa za zapošljavanje na koji se prijavljuju, kandidati koriste različite obrasce prijava koji se nalaze u prilogu.