Prijava na natječaje

U ovisnosti od vrste natječaja za upošljavanje na koji se prijavljuju, kandidati koriste različite obrasce prijava koji se nalaze u prilogu.