Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnikom o zapošljavanju reguliše se: osnov, uslovi i procedure zapošljavanja državnih službenika i namještenika, kao i pripravnika i volontera, sastav i rad Odbora za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Odbor) i Komisije za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Komisija), utvrđuje sadržaj obrazaca neophodnih u proceduri zapošljavanja u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Stručne službe Skupštine Brčko distrikta BiH, Policije Brčko distrikta BiH, Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH