Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnikom o zapošljavanju regulira se: osnova, uvjeti i procedure zapošljavanja državnih službenika i namještenika, kao i vježbenika i volontera, sastav i rad Odbora za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Odbor) i Povjerenstva za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), utvrđuje sadržaj obrazaca neophodnih u proceduri zapošljavanja u tijelima javne uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, stručne službe Skupštine Brčko Distrikta BiH, Policije Brčko Distrikta BiH, Povjerenstva za vrijednosne papire Brčko Distrikta BiH