Правилник о запошљавању

Правилником о запошљавању регулише се: основ, услови и процедуре запошљавања државних службеника и намјештеника, као и приправника и волонтера, састав и рад Одбора за запошљавање (у даљем тексту: Одбор) и Комисије за запошљавање (у даљем тексту: Комисија), утврђује садржај образаца неопходних у процедури запошљавања у органима јавне управе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, стручне службе Скупштине Брчко дистрикта БиХ, Полиције Брчко дистрикта БиХ, Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ.