Информација о Јавном позиву Министарства цивилних послова БиХ

Министарство цивилних послова БиХ објавило je Јавни позив за распоред средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA“ за 2023. годину. Овај програм отворен је приватном сектору, предузећима, за иновације, за примјену иновација у привреди, истраживачима, појединцима, универзитетима и свим истраживачким институцијама у БиХ.

Image for news

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA” у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине  за 2023. годину, на позицији: „Текући трансфери и грантови”.

Минимални износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 40.000,00 КМ.

За учешће у акцијама у оквиру програма COST могу да аплицирају физичка лица, с тим да неопходне документе овјере у матичној институцији.

Субјекти који имају право да аплицирају могу бити подржани за један пројекат у оквиру сваког од три програма Европске уније: HORIZON EUROPA, COST и EUREKA.

Иначе, Босна и Херцеговина је придружена земља ЕУ Оквирног програма за истраживање и иновације Хоризонт Европе. Статус придружене земље отвара нашој академској заједници и компанијама европске фондове за истраживање и иновације вриједне 95,5 милијарди евра за период 2021–2027. година.

Документација се доставља у затвореној коверти искључиво путем поште Министарству, с назнаком:

„Јавни конкурс за распоред средстава из текућег гранта 'Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда HORIZON EUROPA' за 2023. годину” Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, 71000 Сарајево.

Конкурс је отворен 21 дан од дана посљедње објаве.

Јавни   позив   као   и   све   додатне   информације   можете   пронаћи   на   веб-локацији:

https://mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalni?pageId=97

Посљедњи документи