Obavijest o Javnom pozivu Ministarstva civilnih poslova BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je Javni poziv za raspored sredstava iz tekuće dotacije (granta) „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA“ za 2023. godinu. Ovaj Program otvoren je privatnom sektoru, poduzećima, za inovacije, za primjenu inovacija u gospodarstvu, istraživačima, pojedincima, sveučilištima i svim istraživačkim institucijama u BiH.

Image for news

Sredstva za tekuća dotacija (grant) „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2023. godinu na poziciji: „Tekući transferi i grantovi”.

Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ove dotacije (granta) iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 40.000,00 KM.

Za sudjelovanje u akcijama u okviru programa COST mogu aplicirati fizičke osobe, s tim da nužne dokumente ovjere u matičnoj instituciji.

Subjekti koji imaju pravo aplicirati mogu biti podržani za jedan projekt u okviru svakog od tri programa Europske unije: HORIZON EUROPA, COST i EUREKA.

Inače, Bosna i Hercegovina je pridružena zemlja EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Europe. Status pridružene zemlje otvara našoj akademskoj zajednici i kompanijama europske fondove za istraživanje i inovacije vrijedne 95,5 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj kuverti isključivo putem pošte Ministarstvu, s naznakom:

„Javni natječaj za raspored sredstava iz tekućeg granta Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA za 2023. godinu”
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo.

Natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Javni   poziv   kao   i   sve  dodatne   informacije možete  pronaći  na  mrežnoj  lokaciji:

https://mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-programi-za-
pripremu-projekata-i-potencijalni?pageId=97