Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Informacija o Javnom pozivu Ministarstva civilnih poslova BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je Javni poziv za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA“ za 2023. godinu. Ovaj program otvoren je privatnom sektoru, preduzećima, za inovacije, za primjenu inovacija u privredi, istraživačima, pojedincima, univerzitetima i svim istraživačkim institucijama u BiH.

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine  za 2023. godinu, na poziciji: „Tekući transferi i grantovi”.

Minimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 40.000,00 KM.

Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizička lica, s tim da neophodne dokumente ovjere u matičnoj instituciji.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani za jedan projekt u okviru svakog od tri programa Evropske unije: HORIZON EUROPA, COST i EUREKA.

Inače, Bosna i Hercegovina je pridružena zemlja EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Europe. Status pridružene zemlje otvara našoj akademskoj zajednici i kompanijama evropske fondove za istraživanje i inovacije vrijedne 95,5 milijardi eura za period 2021–2027. godina.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte Ministarstvu, s naznakom:

„Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta 'Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA' za 2023. godinu”. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Javni   poziv   kao   i   sve   dodatne   informacije možete   pronaći   na   web   lokaciji:

https://mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-raspored-sredstava-iz-tekuceg-granta-programi-za-
pripremu-projekata-i-potencijalni?pageId=97