Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2024. годину

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини објавило је годишњи позив за подношење захтјева за мале локалне пројекте 2024. године. Термин за пријаву пројектних приједлога је 2.10.2023. године до 12.00 часова.

Image for news

Мали локални пројекти су саставни дио развојне сарадње Републике Чешке у Босни и Херцеговини и имплементирају се програмом грантова којим управља Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини. Услови за подношење захтјева за мале локалне пројекте за 2024. годину су сљедећи:

  • Подносилац захтјева мора бити регистровано правно лице у Босни и Херцеговини чији основни задатак није добит (нпр. невладине организације, удружење грађана, академске установе које раде на локалним пројектима; организације и агенције које своје активности усмјеравају на локални развој). Подносиоци      захтјева не могу бити државни органи, политичке странке или покрети.
  • Подносилац захтјева може предати само један пројектни приједлог.
  • Тема пројекта мора бити у складу са приоритетним програмом иностране развојне сарадње Републике Чешке у БиХ (тј. сектор економског раста с нагласком на енергије из обновљивих извора, сектор одрживог коришћења природних извора и сектор јавне управе).
  • Критеријуми  за  оцјењивање су  првенствено развојна  корист  пројекта  за  локалну  заједницу (посебно повећање запослености, социјална укљученост, образовање итд), одрживост, износ суфинансирања и економичност. Висина гранта: 200 000 CZK– 500.000 CZK (око 16.100 – 40.300 КМ), износ треба бити заокружен, с урачунатим ПДВ-ом. Девизни курс који би се требао користити приликом припреме буџета је 1,- BAM = 12,4 CZK. Грантови се исплаћују у КМ. Укупни износ личних и путних трошкова, евентуално осигурање и слично не смије прелазити 25% укупних трошкова.
  • Финанцијско учешће реализатора у пројекту је минимално 30% од укупне вриједности пројекта (финансиране активности требају бити јасно наведене у формулару у боду 6. - Пројектне активности, тако да је јасно који ће дио пројекта корисник покривати својим учешћем).
  • Имплементација пројектних активности је од 1. 3. до 31. 10. 2024. године. (Пројекат мора бити завршен и исплаћен до 31. 10. 2024. године).
  • Термин подношења пројектне идеје мора бити послат на идентификационом формулару до 2. 10. 2023. године (достављен на адресу амбасаде или предат на пошту). Сви захтјеви послати након овог термина ће бити строго одбијени. Захтјеви морају бити достављени у папирној и електронској форми и морају имати: идентификациони формулар испуњен на енглеском или чешком језику, попуњен на рачунару, овјерен и потписан од стране овлашћеног лица. Уколико није јавна институција, мора се уз идентификациони формулар доставити копија потврде о правној регистрацији подносиоца захтјева (правног лица) и документ који потврђује да је особа која је потписала формулар овлашћена да заступа, представља и потписује уговоре у име подносиоца захтјева (правног лиџа).

Папирна верзија доставља се на адресу:

Развојна сарадња – МЛП

Амбасада Републике Чешке Фрањевачка 13

71000 Сарајево

Електронска верзија се доставља на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

За додатна питања обратите се Одјељењу за развојну сарадњу Амбасаде Републике Чешке у Босни и Херцеговини (тел. 033/587-052 и 033/587-056) или пошаљите мејл на: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Више информација као и текст јавног позива те обрасце за пријаву на енглеском језику можете пронаћи на веб-страници:

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/X2023_08_28_vyzva_k_pred
kladani_navrhu_na_male.html

Посљедњи документи