Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

Veleposlanstvo Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavilo je godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte za 2024. godinu. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 2.10.2023. godine do 12:00 sati.

Image for news

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne suradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom dotacija kojim upravlja Veleposlanstvo Republike Češke u Bosni i Hercegovini. Uvjeti za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte za 2024. godinu su sljedeći:

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrirana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna zadaća nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruga građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti državna tijela, političke stranke ili pokreti.
  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
  • Tema projekta mora biti u skladu s prioritetnim programom inozemne razvojne suradnje Republike Češke u BiH (tj. sektor ekonomskog rasta s naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
  • Kriteriji  za  ocjenjivanje je  prvenstveno razvojna korist  projekta za  lokalnu  zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje, itd.), održivost, iznos sufinanciranja i ekonomičnost. Visina dotacije (granta): 200 000 CZK – 500.000 CZK (cca. 16 100 – 40 300 KM), iznos treba biti zaokružen, s uračunatim PDV-om. Devizni tečaj koji bi se trebao koristiti prilikom pripreme proračuna je 1,00 BAM = 12,4 CZK. Dotacije se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
  • Financijski udjel realizatora u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (financirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim udjelom).
  • Implementacija projektnih aktivnosti je od 1. 3. do 31. 10. 2024. godine. (Projekt mora biti završen i isplaćen do 31. 10. 2024. godine).
  • Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 2. 10. 2023. godine (dostavljen na adresu Veleposlanstva ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjevi moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na računaru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podnositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da osoba koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija se dostavlja na adresu:

Razvojna suradnja – MLP

Veleposlanstvo Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

Elektronska verzija dostavlja se na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz.

Za dodatna pitanja obratite se Odjelu za razvojnu suradnju Veleposlanstva Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel: 033/ 587 – 052 i 033/ 587 – 056) ili pošaljite e-poštu na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Više informacija kao i tekst javnog poziva te obrasce za prijavu na engleskom jeziku možete pronaći na mrežnoj stranici: 

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/X2023_08_28_vyzva_k_pred
kladani_navrhu_na_male.html