Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2024. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavila je godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2024. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 2.10.2023. godine do 12.00 sati.

Image for news

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini. Uslovi za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte za 2024. godinu su sljedeći:

 • Podnosilac zahtjeva mora biti registrovano pravno lice u Bosni i Hercegovini, čiji osnovni zadatak nije
  dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim
  projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj). Podnosioci
  zahtjeva ne mogu biti državni organi, političke stranke ili pokreti.
 • Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
 • Tema projekta mora biti u skladu s prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Republike Češke u BiH (tj. sektor ekonomskog rasta s naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
 • Kriteriji  za  ocjenjivanje su  prvenstveno razvojna  korist  projekta  za  lokalnu  zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta: 200 000 CZK -  500.000 CZK (cca 16 100 - 40 300 KM), iznos treba biti zaokružen, s uračunatim PDV-om. Devizni kurs koji bi se trebao koristiti prilikom pripreme budžeta je 1,- BAM = 12,4 CZK. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos ličnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
 • Finansijsko učešće realizatora u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. - Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
 • Implementacija projektnih aktivnosti je od 1. 3. do 31. 10. 2024. godine (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31. 10. 2024. godine).
 • Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacionom formularu do 2. 10. 2023. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjevi moraju biti dostavljeni u papirnoj i elektronskoj formi i moraju imati: Identifikacioni formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na računaru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacioni formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podnosioca zahtjeva (pravnog lica) i dokument koji potvrđuju da je osoba koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnosioca zahtjeva (pravnog lica).

Papirna verzija se dostavlja na adresu:

Razvojna saradnja – MLP

Ambasada Republike Češke Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

Elektronska verzija se dostavlja na: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i
Hercegovini (tel. 033 / 587-052 i 033 / 587-056) ili pošaljite e-mail na development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Više informacija kao i tekst javnog poziva te obrasce za prijavu na engleskom jeziku možete pronaći na web
stranici: https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/X2023_08_28_vyzva_k_pred
kladani_navrhu_na_male.html