Статус завршних финансијских извјештаја - Јавни позив из 2022. године

Одјељење за стручне и административне послове информише јавност о статусу завршних финансијских извјештаја који се односе на програме и пројекте од јавног интереса, финансиране путем Јавног позива: 13-000513/22, broj akta: 02-1348NH-0003/22 од 24.02.2022. године у Одјељењу за стручне и административне послове.

Image for news

Табелу са подацима о апликантима који су задовољили опште и посебне критеријуме Јавног позива за финансирање, називима програма/пројеката, финансираним износима, као информацијом о статусу завршних финансијских извјештаја можете преузети овдје.