Status završnih financijskih izvješća - Javni poziv iz 2022. godine

Odjel za stručne i administrativne poslove informira javnost o statusu završnih financijskih izvješća koji se odnose na programe i projekte od javnog interesa, financirane putem Javnog poziva: 13-000513/22, broj akta: 02-1348NH-0003/22 od 24.02.2022. godine u Odjelu za stručne i administrativne poslove.

Image for news

Tabelu sa podacima o aplikantima koji su zadovoljili opće i posebne kriterije Javnog poziva za financiranje, nazivima programa/projekata, financiranim iznosima, kao informacijom o statusu završnih financijskih izvješća možete preuzeti ovdje.