Пододјељење за подршку МЗ и НВО

Дјелокруг рада
 • Стална координација са мјесним заједницама, удружењима грађана, невладиним организацијама и сл.
 • Јачање невладиних организација у циљу развоја цивилног друштва.
 • Рад на демократизацији друштва и укључењу у реформске процесе са задатком координације владиних активности према мјесним заједницама и другим удружењима грађана.
 • Подржавање пројеката невладиних организација који воде циљу општег развоја и нашег укључења у европске интеграције.
 • Врши припреме приједлога пројеката за развој мјесних заједница.
 • Припрема материјала МЗ и упућивање одјељењима Владе Брчко дистрикта БиХ уз претходне иницијативе или захтјеве покренуте из МЗ.
 • Праћење стања активности МЗ и указивање на одређене приоритете.
 • Пријем предсједника МЗ, евидентирање и обрађивање информација са терена и проналажење начина помоћи МЗ.
 • Контакти са хуманитарним организацијама.
 • Обавља послове везане за процедуру набавки од утврђивања потреба до препоруке најповољнијих извођача радова.
 • Вођење комплетних активности везаних за реализацију капиталних пројеката који се финансирају из средстава овог пододјељења.
 • Обавља административне послове око пријема материјала и захтјева МЗ, обраду истих и упућивање надлежним одјељењима Владе, те праћење њихове реализације.
 • Врши помоћ локалном становништву да остваре контакт са представницима хуманитарних организација.Води евиденције чланства МЗ.
 • Води базе података о невладином сектору Дистрикта.Управљање Омладинским центром Брчко дистрикта БиХ.

Руковођење

Пододјељењем за подршку мјесним заједницама и невладиним организацијама руководи в.д. шефа Пододјељења Зоран Јешић

Контакт

Зоран Јешић 
Тел: +387 49 216 663
Факс: +387 49 220 009
е-пошта: zoran.jesic@bdcentral.net

Посљедњи документи