Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za podršku MZ i NVO

Djelokrug rada
 • Stalna koordinacija sa mjesnim zajednicama, udruženjima građana, nevladinim organizacijama i sl.
 • Jačanje nevladinih organizacija u cilju razvoja civilnog društva.
 • Rad na demokratizaciji društva i uključenju u reformske procese sa zadatkom koordinacije vladinih aktivnosti prema mjesnim zajednicama i drugim udruženjima građana.
 • Podržavanje projekata nevladinih organizacija koji vode cilju opšteg razvoja i našeg uključenja u evropske integracije.
 • Vrši pripreme prijedloga projekata za razvoj mjesnih zajednica.
 • Priprema materijala MZ i upućivanje odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH uz prethodne inicijative ili zahtjeve pokrenute iz MZ.
 • Praćenje stanja aktivnosti MZ i ukazivanje na određene prioritete.
 • Prijem predsjednika MZ, evidentiranje i obrađivanje informacija sa terena i pronalaženje načina pomoći MZ.
 • Kontakti sa humanitarnim organizacijama.
 • Obavlja poslove vezane za proceduru nabavki od utvrđivanja potreba do preporuke najpovoljnijih izvođača radova.
 • Vođenje kompletnih aktivnosti vezanih za realizaciju kapitalnih projekata koji se finansiraju iz sredstava ovog pododjeljenja.
 • Obavlja administrativne poslove oko prijema materijala i zahtjeva MZ, obradu istih i upućivanje nadležnim odjeljenjima Vlade, te praćenje njihove realizacije.
 • Vrši pomoć lokalnom stanovništvu da ostvare kontakt sa predstavnicima humanitarnih organizacija.Vodi evidencije članstva MZ.
 • Vodi baze podataka o nevladinom sektoru Distrikta.Upravljanje Omladinskim centrom Brčko distrikta BiH.

Rukovođenje

Pododjeljenjem za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama rukovodi v.d. šefa Pododjeljenja Zoran Ješić

Kontakt

Zoran Ješić
Tel: +387 49 216 663
Centrala: +387 49 220 009
e-mail: zoran.jesic@bdcentral.net