О Одјељењу

Одјељење за стручне и административне послове извршава стручне, административне и друге послове из надлежности Владе који се односе на:

  • провођење закона и прописа надлежних органа и институција БиХ и Дистрикта из области управе, под надзором и инструкцијама градоначелника;
  • односе с удружењима, фондацијама, невладиним организацијама и мјесним заједницама;
  • осигуравање рада и одржавање информационих система у органима управе,
  • провођење поступка јавних набавки,
  • пружа административно стручну подршку и развија процедуре за управљање људским ресурсима, те води укупне процесе кадровске политике за управљање људским ресурсима;
  • друге послове из њихове надлежности одређене законима и прописима БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ или дужности наложене од стране градоначелника.

За извршавање послова из надлежности овог одјељења, на начин прописан чланом 2. овог организационог плана, утврђују се сљедећа Пододјељења:

  1. Пододјељење за подршку мјесним заједницама и невладиним организацијам;
  2. Пододјељење за људске ресурсе;
  3. Пододјељење за јавне набавке;
  4. Пододјељење за информатику.