O Odjelu

Odjel za stručne i administrativne poslove izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

  • provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Distrikta iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;
  • odnose s udruženjima, fondacijama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama;
  • osiguravanje rada i održavanje informacionih sistema u organima uprave,
  • provođenje postupka javnih nabavki,
  • pruža administrativno stručnu podršku i razvija procedure za upravljanje ljudskim resursima, te vodi ukupne procese kadrovske politike za upravljanje ljudskim resursima;
  • druge poslove iz njihove nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane gradonačelnika.

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti ovog odjela, na način propisan članom 2. ovog organizacionog plana, utvrđuju se sljedeći Pododjeli:

  1. Pododjel za potporu mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijam;
  2. Pododjel za ljudske resurse;
  3. Pododjel za javne nabave;
  4. Pododjel za informatiku.