Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Pododjeljenje za ljudske resurse

Djelokrug rada

  • Ostvaruje neophodne kontakte sa svim organima Vlade Brčko distrikta BiH, kako bi obezbijedilo koordinaciju u procesu upravljanja ljudskim resursima. Svim organima Vlade pruža administrativno-stručnu podršku i razvija procedure za upravljanje ljudskim resursima, te vodi ukupne procese kadrovske politike i sugeriše gradonačelniku potrebne procedure za upravljanje ovim procesima.
  • Pruža administrativno-stručnu podršku Odboru za zapošljavanje. Razvija procedure zapošljavanja, odgovara na zahtjeve za popunom radnih mjesta u organima Vlade, raspisuje konkurse i vrši prijem prijava na konkurs, utvrđuje mogućnosti internog regrutovanja i zapošljavanja, stara se o procesu otvorene konkurencije i utvrđivanja uslova za prijem u službu, priprema ugovore i rješenja kojim se regulišu radno-pravni odnosi službenika i namještenika. Na osnovu potreba organa Vlade, predlaže Organizacioni plan Vlade gradonačelniku, te prati njegovu primjenu.
  • Planira ukupan proces obuke (opštu i specijalističku) javnih službenika i namještenika, prati proces probnog rada i raspolaže budžetskim sredstvima za obuku javnih službenika i namještenika u organima Vlade, vodi proces polaganja stručnog i pripravničkog ispita, i uključuje se u međunarodne projekte obuke javnih službenika. Vodi proces razvoja karijere javnih službenika.
  • Razvija procedure za ocjenjivanje i nagrađivanje javnih službenika i namještenika, koordinira proces ocjenjivanja, pruža savjetodavnu i stručnu podršku neposredno pretpostavljenim koji vrše ocjenjivanje zaposlenih, te predlaže nagrađivanje javnih službenika. Vrši analizu, kao i predlaganje platnih razreda zaposlenih u organima Vlade. Predlaže, pokreće i prati procedure disciplinskih mjera, te sarađuje sa disciplinskom komisijom, Odborom za žalbe, kao i Službenikom za etiku.
  • Vrši uspostavljanje i vođenje evidencije i registra zaposlenih, radnih mjesta i druge evidencije značajne za proces upravljanja ljudskim resursima, te omogućava uvid u iste u skladu sa Zakonom o slobodi prustupa informacijama. Vodi potrebne evidencije o pravima zaposlenih (plate, različite naknade, regres, korištenje godišnjeg odmora, bolovanje, stručno usavršavanje, stipendiranje) te osigurava preko nadležnih organa Vlade ostvarenje navedenih prava.

Rukovođenje

Pododjeljenjem za ljudske resurse upravlja šef Pododjeljenja Arijana Ćulibrk

Kontakt

Arijana Ćulibrk dipl. pravnik
Tel: +387 49 240 654
Faks: +387 49 240 654
e-mail: arijana.culibrk@bdcentral.net