Контакти

Шеф Одјељења за стручне и административне послове

Сенад Туфекчић
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон/факс: 049/217-234
е-маил: senad.tufekcic@bdcentral.net

в.д. Шеф Пододјељења за подршку мјесним заједницама и НВО

Зоран Јешић
Адреса: Трг правде бб, 76100 Брчко
Телефон: +387 49 216 663
Централа: +387 49 220 009
е-маил: zoran.jesic@bdcentral.net

Шеф Пододјељења за људске ресурсе

Аријана Ћулибрк
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон/факс: +387 49 240 654
е-маил: arijana.culibrk@bdcentral.net

Шеф Пододјељења за јавне набавке

Алма Калопер 
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон/факс: +387 49 240 617
е-маил: alma.kaloper@bdcentral.net
wеб: www.nabavka.bdcentral.net

Шеф Пододјељења за информатику

Иво Веселчић
Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон/факс: +387 49 231 200
е-маил: ivo.veselcic@bdcentral.net

Посљедњи документи