Kontakti

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove

Senad Tufekčić
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon/fax: 049/217-234
e-mail: senad.tufekcic@bdcentral.net

v.d. Šef Pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama i NVO

Zoran Ješić
Adresa: Trg pravde bb, 76100 Brčko
Telefon: +387 49 216 663
Centrala: +387 49 220 009
e-mail: zoran.jesic@bdcentral.net

Šef Pododjeljenja za ljudske resurse

Arijana Ćulibrk
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon/fax: +387 49 240 654
e-mail: arijana.culibrk@bdcentral.net

Šef Pododjeljenja za javne nabavke

Alma Kaloper 
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon/fax: +387 49 240 617
e-mail: alma.kaloper@bdcentral.net
web: www.nabavka.bdcentral.net

Šef Pododjeljenja za informatiku

Ivo Veselčić
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon/fax: +387 49 231 200
e-mail: ivo.veselcic@bdcentral.net