Пододјељење за јавне набавке

Дјелокруг рада 

  • Обезбјеђује отворену и транспарентну процедуру набавке тако да сви квалификовани добављачи имају једнаке могућности учешћа у набавкма материјалних добара за потребе Дистрикта,
  • Врши набавку свих материјала, роба и услуга по процедури за набавку за потребе свих буџетских корисника,
  • Врши брзу и ефикасну набавку материјала који треба службама за испуњење њихових задатака, на основу поднесених захтјева свих буџетских корисника,
  • Проводи или учествује у поступку набавке,
  • Прати измјене и допуне Закона о јавним набавкама БиХ, те предлаже измјене Инструкције о поступку набавке у Брчко дистрикту БиХ,
  • Осигурава транспарентно трошење јавних средстава,
  • У сарадњи са одјељењима и институцијама Владе предлаже план набавке ради што ефикасније набавке одобрених буџетских средстава,
  • Учествује у набавци роба услуга и радова путем именованих сталних комисија за јавне набавке.

Руковођење

Пододјељењем за јавне набавке руководи шеф Пододјељења Алма Калопер.

Контакт

Алма Калопер дипл.ецц – Шеф Пододјељења за набавке
Тел: +387 49 240 617
Факс: +387 49 240 617
е-маил: alma.kaloper@bdcentral.net

Остале информације

Информације о поступцима јавних набавки могу се наћи на веб сајту www.nabavka.bdcentral.net

Посљедњи документи