Подојељење за информатику

Дјелокруг рада

  • континуирано одржава Информациони систем Брчко дистрикта БиХ
  • обезбјеђује свим запосленицима Владе и образовним институцијама Брчко дистрикта БиХ стабилну конекцију на Интернет,
  • обезбјеђује размјену података путем електронске поште (е-маил)
  • одржава рачунарске мреже Владе Брчко дистрикта БиХ
  • пружа стручну информатичку подршку у свим доменима који се тичу примјене информационих технологија.

Руковођење

Пододјељењем за информатику руководи шеф Пододјељења Иво Веселчић

Контакт

Иво Веселчић дипл.инж
Тел: +387 49 231 200
Факс: +387 49 231 200
е-маил: ivo.veselcic@bdcentral.net