Pododjel za informatiku

Djelokrug rada

  • kontinuirano održava Informacioni sistem Brčko distrikta BiH
  • obezbjeđuje svim zaposlenicima Vlade i obrazovnim institucijama Brčko distrikta BiH stabilnu konekciju na Internet,
  • obezbjeđuje razmjenu podataka putem elektronske pošte (e-mail)
  • održava računarske mreže Vlade Brčko distrikta BiH
  • pruža stručnu informatičku podršku u svim domenima koji se tiču primjene informacionih tehnologija.

Rukovođenje

Pododjelom za informatiku rukovodi voditelj Pododjela Ivo Veselčić

Kontakt

Ivo Veselčić dipl.inž
Tel: +387 49 231 200
Faks: +387 49 231 200
e-mail: ivo.veselcic@bdcentral.net