Objavljeni rezultati Javnog poziva za financiranje i sufinanciranje programa i projekata od javnog interesa

Odjel za stručne i administrativne poslove objavljuje rezultate Javnog poziva za financiranje i sufinanciranje programa i projekata od javnog interesa udruga, fundacija i drugih pravnih i fizičkih lica, broj predmeta: 13-001572/23, broj akta: 02-1533ST-0003/23 od 19.06.2023. godine.

Image for news

Uz Odluku o dodjeli sredstava za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata od javnog interesa u Odjelu za stručne i administrativne poslove, po prvom javnom pozivu, objavljena je rang lista aplikanata, kao i naputak o financijskom izvješću za krajnje korisnike sredstava.