Објављен позив за подношење захтјева за додјелу текуће донације за удружења пензионера Брчко дистрикта БиХ

Одјељење за стручне и административне послове Владе Брчко дистрикта БиХ објавило је Позив за подношење захтјева за додјелу текуће донације за удружења грађана која за циљ имају побољшање друштвено-економског положаја пензионера.

Image for news

Овај позив остаје отворен до утрошка средстава. Текст позива, право учешћа, начин и критеријуми аплицирања, анекси, те остали детаљи јавног позива се налазе у прилогу.

Јавни позив за удружења пензионера 13-000155/23

Посљедњи документи