Saopštenje za javnost - Informacija o statusu prijava na prvi Javni poziv u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije prvog Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Odjeljenje informiše javnost o statusu prijava aplikacija na Javni poziv.

Image for news

Na Javni poziv se prijavilo ukupno 62 aplikanta od čega njih 12 nije zadovoljilo opšte uslove Javnog poziva, dok je njih 50 ispunilo opšte uslove Javnog poziva te ulaze u postupak vrednovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Zbog zaštite autorskih prava prijavljenih aplikanata na Javni poziv te eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih lica, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do objave rezultata Javnog poziva, odnosno konačne rang-liste aplikanata koji budu ostvarili neophodan broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za finansiranje odnosno sufinansiranje, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana.

Spisak aplikanata koji nisu zadovoljili opšte uslove Javnog poziva pogledati ovdje.

Spisak aplikanata koji ulaze u postupak ocjenjivanja pogledati ovdje.