Poziv na javno otvaranje pristiglih programskih / projektnih prijedloga

Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distritka BiH – Pododjel za podršku MZ, NVO i UG obavještava sve aplikante koji su aplicirali na Javni poziv za financiranje i sufinanciranje programa i projekata od javnog interesa udruga, fondacija i drugih pravnih i fizičkih osoba, broj predmeta: 13-001572/23, broj akta: 02-1533ST-0003/23 od 19.06.2023. godine, da će se u četvrtak 13. srpnja 2023. godine u 09:00 sati, u prostorijama Omladinskog centra/Centra za mlade u plesnoj dvorani (Trg Pravde 18) provoditi javno otvaranje pristiglih programskih/projektnih prijedloga.

Image for news

Pozivaju se svi aplikanti i kao i svi zainteresirani da nazoče gore navedenom javnom otvaranju programskih/projektnih prijedloga. Zbog ograničenih prostornih kapaciteta Odjel za stručne i administrativne poslove ljubazno moli organizacije civilnog društva za razumijevanje, odnosno da svoju prisutnost planiraju po principu „jedna organizacija – jedan predstavnik“.