Poziv na javno otvaranje pristiglih programskih / projektnih prijedloga

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG obavještava sve aplikante koji su aplicirali na Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica, broj predmeta: 13-001572/23, broj akta: 02-1533ST-0003/23 od 19.06.2023. godine, da će se u četvrtak, 13. jula 2023. godine u 09.00 sati, u prostorijama Omladinskog centra u plesnoj sali (Trg Pravde 18) vršiti javno otvaranje pristiglih programskih/projektnih prijedloga.

Image for news

Pozivaju se svi aplikanti kao i svi zainteresovani građani da prisustvuju gore navedenom javnom otvaranju programskih/projektnih prijedloga. Zbog ograničenosti prostornih kapaciteta, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove ljubazno moli organizacije civilnog društva za razumijevanje, odnosno da svoje prisustvo planiraju po principu "jedna organizacija - jedan predstavnik".