Obavijest mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH o postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu donacije

Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta obavještava mjesne zajednice da je ispunilo pravni temelj za dodjelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH, a u skladu s člankom 24. Zakona o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 03/03, 19/07 i 6/21), člankom 29. stavkom (4) Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 48/22), Odlukom o načinu dodjele donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, broj: 02-000040/23, broj akta: 01.11-0323SR-022/23 od 19. 7. 2023. godine i Odlukom o odobravanju donacije i usvajanju Programa utroška sredstava za tekuće donacije mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj: 02-000040/23, broj akta: 01.11-0323SR-034/23 od 26. 7. 2023. godine.

Image for news

Mjesne zajednice na području Brčko distrikta BiH mogu započeti postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu donacije Odjelu za stručne i administrativne poslove – Pododjelu za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udrugama građana.

Anekse za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacije možete preuzeti na mrežnoj stranici: www.vlada.bdcentral.net.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti putem e-pošte:

Zoran Ješić: zoran.jesic@bdcentral.net

Amir Karamujić: amir.karamujic@bdcentral.net

Petar Vrhovac: petar.vrhovac@bdcentral.net  ili na kontakt telefon: 049/ 220 – 009.

Tekuće donacije mjesnim zajednicama 02-000040/23