Poziv na učešće na "Forumu građana Brčko distrikta BiH" - Bijeljinska cesta

Pozivaju se zainteresovani građani Brčko distrikta BiH za učešće na "Forumu građana Brčko distrikta BiH", koji će se održati u ponedjeljak, 11.02.2019. godine u 16:00 sati u prostorijama mjesne zajednice "Bijeljinska cesta" Brčko distrikta BiH.

Image for news

Na pomenutom Forumu će građanima biti predstavljen Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata JLS u okviru projekta UNDP-a BiH: „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini“ (2015-2019) koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Vlade Švedske, koju provodi UNDP u BiH. Na Forumu će biti organizovana i diskusija na kojoj će građani biti u prilici da iznose svoje prijedloge i prioritete naše lokalne zajednice koji bi se mogli naći u prijedlogu projekta.

Cilj ovog Javnog poziva koji će se predstaviti građanima je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvaliteta života građana u JLS. Ovaj Javni poziv takođe ima za cilj ohrabrivanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice. U Javnom pozivu je definisan finansijski doprinos Fonda za razvoj zajednice, kao i doprinos u smislu sufinansiranja od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada
mjesna zajednica.

Generalno, cilj ovog projekta je unaprjeđenje kvalitete života građana u Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena finansijska sredstva koja su namjenjena za podršku inicijativama predloženim od strane JLS, a koji su svakako u skladu sa prioritetima definisanim na forumu građana JLS.