Javni poziv za finansiranje programa i projekata čiji je cilj zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina

Cilj Javnog poziva je podrška udruženjima nacionalnih manjina za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje i promociju njihovih različitih kulturnih, etničkih, jezičkih, tradicionalnih i vjerskih identiteta te kulturnog naslijeđa.

Image for news

Na Javnom pozivu mogu učestvovati udruženja koja su registrovana s ciljem zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, očuvanja i promocije njihovih različitih kulturnih, etničkih, jezičkih, tradicionalnih i vjerskih identiteta te kulturnog naslijeđa i za koje se utvrdi da ispunjavaju kriterije uz člana III. ovog poziva.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 28. 11. 2023. godine