Saopštenje za javnost - Informacija o statusu prijava na drugi Javni poziv u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije drugog Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Odjeljenje informiše javnost o statusu prijava aplikacija na Javni poziv.

Image for news

Na Javni poziv se prijavilo ukupno 35 aplikanta od čega njih 6 nije zadovoljilo opšte uslove Javnog poziva, dok je njih 29 ispunilo opšte uslove Javnog poziva te ulaze u postupak vrednovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Zbog zaštite autorskih prava prijavljenih aplikanata na Javni poziv te eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih lica, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do objave rezultata Javnog poziva, odnosno konačne rang-liste aplikanata koji budu ostvarili neophodan broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za finansiranje odnosno sufinansiranje, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana.