Content is not available in the selected language. Content in Bosnian is displayed.

Konkursi

Na ovoj stranici se nalaze trenutno aktuelni konkursi za zapošljavanje u organima uprave Brčko distrikta BiH. Na osnovu potreba uprave i plana zapošljavanja pripremu i objavu konkursa sprovodi Pododjeljenje za ljudske resurse koje je dio Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Procedura prikupljanja i obrade prijava i daljeg sprovođenja konkursne procedure je u nadležnosti Odbora za zapošljavanje.