Usvojen Nacrt zakona o mladima Brčko distrikta BiH


22.2.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je, u nastavku sedme redovne sjednice, Nacrt zakona o mladima Brčko distrikta BiH. Ovim zakonom se propisuju prava i obaveze mladih, omladinsko organizovanje, briga za mlade, institucionalno učešće mladih u donošenju odluka i druga pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Cilj zakona je stvaranje uslova za institucionalnu i sistemsku brigu o mladima, način omladinskog organizovanja i društvenog djelovanja, učešće mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade i zastupanje njihovih interesa i prava.
 

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić rekao je da u Brčko distriktu BiH do sada nije bila uređena ova oblast te da je pomenuti zakon, nakon dugogodišnjeg usaglašavanja, u kome je učestvovala i javnost i predstavnici omladinskih organizacija, na današnjoj sjednici Vlade usvojen.

"Zakonom je predviđeno formiranje registra omladinskih organizacija koji će voditi Odjeljenje za stručne i administrativne poslove i prvi put ćemo imati na jednom mjestu sve podatke o omladinskim organizacijama. Planirana je i izrada strategije za mlade, u saradnji Odjeljenja i Savjeta mladih koji će morati da čini više od 50% omladinskih organizacija, a koja će se programskim pristupom baviti rješavanjem problema i pitanja omladine, poput nezaposlenosti i rješavanja stambene problematike", objasnio je Blažić. Prijedlog zakona o mladima biće upućen u skupštinsku proceduru.
Na današnjoj sjednici Vlade odobrene su i Smjernice za izradu nacrta zakona o socijalnom stanovanju, kako bi se ova oblast regulisala na jedinstven način.
"Do sada su pitanja socijalnog stanovanja regulisana odlukama Vlade za svaki projekat pojedinačno. Smatramo da ovu oblast treba staviti u zakonski okvir. Predloženim smjernicama bi se regulisao način korišćenja i dodjele stambenih jedinica te druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje poput načina ugovaranja i dodjele sredstava", istakla je šefica Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Jelena Nikić Damjanović.
Članovi Vlade usvojili su Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Brčko distrikta BiH za učešće u izradi akcionog plana ravnopravnosti LGBTI lica u BiH, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika u Zajednički odbor za primjenu Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade države Katar o regulisanju zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u državi Katar. Na sedmoj redovnoj sjednici usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za 2017. godinu.
Odobrene su i Smjernice za izradu nacrta odluke o namjeni, kriterijumima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Brčko distriktu BiH, na prijedlog Direkcije za finansije. Na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove članovi Vlade dali su pozitivno mišljenje na Prijedlog izmjena Sporazuma o uspostavljanju Energetske zajednice, koji je dao Sekretarijat Energetske zajednice 2016. godine, a u svrhu pripreme sastanka PHGL-a kao i za Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH. Usvojeni su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti za angažovanje dva izvršioca za obavljanje privremenih i povremenih poslova u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju i dva izvršioca u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je prijedlog zaključka na tekst izmjena i dopuna kodeksa Konvencije o radu na moru iz 2016. godine.