Vlada povećala sredstva za redovan rad humanitarnih udruženja

27.4.2018. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u Vladi Brčko distrikta BiH Srđan Blažić održao je danas u Omladinskom centru sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora koji se bave humanitarnim radom i zaštitom lica koja su oboljela od teških bolesti.

Image for news

„Do sada su ova udruženja dobijala iz budžeta Brčko distrikta za svoj redovan rad po 2.500 KM, a sada smo taj iznos povećali na 5.000 KM. Vjerujem da je i ovaj iznos nedovoljan s obzirom na osjetljivost ove kategorije građana, ali i na ovaj način, u direktnoj komunikaciji želimo da iskažemo spremnost da smo tu kako bismo sarađivali i unaprijedili njihov rad“, istakao je Blažić.

On je dodao da su u Odjeljenju kroz određene akte definisane oblasti od javnog interesa, da se radi na registru svih nevladinih organizacija te podsjetio da je gradonačelnik potpisao sporazum između Vlade Brčko distrikta BiH i nevladinih organizacija koji je osnov za daljnju saradnju.

Enisa Rendić, predsjednica Udruženja distrofičara u Brčkom, navela je da su problemi sa kojima se susreće ovo udruženje često tehničke prirode iz razloga što je većina članova teško pokretna.

„Mi uvijek trebamo pomoć. Neki od naših članova su u kolicima i kada imamo neke aktivnosti ili kada radimo projekte teško nam je da se organizujemo i nađemo adekvatan prostor“, navela je Enisa Rendić.

Ovo je prvi u nizu sastanaka koje će šef Odjeljenja Srđan Blažić održati sa predstavnicima nevladinog sektora s ciljem što kvalitetnije saradnje.