Odobren peti dio Programa utroška sredstva u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG

19.7.2018. Vlada Brčko distrikta BiH u nastavku 42. redovne sjednice usvojila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine.

Image for news

Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju drugog dijela Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2018. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. Članovi Vlade imenovali su predstavnike Brčko distrikta BiH za članove i zamjenike članova Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost. Usvojeni su akcioni planovi za prevazilaženje nedostataka po izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove i Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. Na današnjoj sjednici usvojen je zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu. Vlada Brčko distrikta BiH dala je saglasnost za potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti iseljeništva između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Brčko distrikta BiH.

Informacija o statusu CEB II projekta povučena je s dnevnog reda uz zaključak da se materijal ponovo pošalje na skupštinsku većinu. Primljena je k znanju Informacija o postupcima javnih nabavki u periodu januar-mart 2018. godine te nekoliko informacija na prijedlog Ureda za upravljanje javnom imovinom. Nakon redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH održala je i 51. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen peti dio Programa utroška sredstva u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG.