Vlada razmatrala informaciju o uspostavi registra zaposlenih u javnoj upravi i institucijama

5.5.2020. Vlada Brčko distrikta BiH na jutrošnjoj 78. redovnoj telefonskoj sjednici na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove odobrila je Smjernice za izradu nacrta zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH i razmatrala Informaciju o uspostavi centralnog i sveobuhvatnog registra zaposlenih i registra imenovanih osoba u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić kazao je da se kada su u pitanju   Smjernice za izradu nacrta zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH radi o jednom potpuno novom zakonu koji će urediti oblast planiranja, djelovanja, finansiranja i sufinansiranja nevladinog sektora na prostoru Distrikta. 

„To je zakon koji će definisati sve ono što je važno za djelovanje nevladinog sektora kroz uspostavljanje, formiranje udruženja i fondacija kao i samog sufinasiranja i finasiranja kako je to i definisano novim zakonom u budžetu. Dakle, ubuduće će sva finansiranja i sufinasiranja nevladinog sektora ići kroz javni poziv i jasne kriterije gdje će se kroz pisanje projekata programa, njihovo ocjenjivanje, jasnu evaluaciju i praćenje svega doći do toga da imamo konačne projekte koji su predloženi od strane nevladinog sektora. Očekujem da ćemo za petnaestak dana imati i nacrt samog zakona na sjednici Vlade kako bismo ga usvojili i uputili u skupštinsku proceduru”, kazao je Blažić dodajući da je jedna od novina koja je predložena i to da se neće više moći registrovati udruženje na privatnu adresu i da će biti uveden inspektor za nevladin sektor. 

„Ako dođemo do novog zakona, udruženje neće više moći biti registrovano na privatnim adresama, osim u slučajevima ako su to adrese gdje oni zaista rade i gdje ostvaruju svoje aktivnosti. Također, uvodi se i inspektor za nevladin sektor gdje će jasno biti propisana prava i obaveze i nadležnosti tog inspektora u provjeri nevladinog sektora na području Distrikta. Mi smo ovaj zakon radili uz podršku predstavnika OHR-a, Delegacije Evropske unije u BiH kao i predstavnika OSCE-a. Također, pooštravaju se i kazne za nepoštovanje ovog zakona i bit će usklađen sa Zakonom o prekršajima u Distrikta. Uputit ćemo zakon na komentare i imat ćemo vjerovatno i javne rasprave kako bismo dobili što precizniji i jasno definisan Zakon o udruženjima i fondacijama”, kazao je Blažić. 

Na inicijativu gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića Vlada Brčko distrikta BiH je prije tri mjeseca pokrenula proces o uspostavi centralnog i sveobuhvatnog registra zaposlenih i registra imenovanih osoba u organima javne uprave, institucija, javnih preduzeća, ustanova, zavoda i fondova Brčko distrikta BiH. 

Blažić je kazao da je odjeljenje i u toku pandemije korona virusa radilo na tehničkom nivou i usaglašavanju softverskih rješenja za registar zaposlenih i imenovanih osoba. 

„Mi smo u toku pandemije radili po ovom pitanju na tehničkom nivou, usaglašavali softverska rješenja za registar zaposlenih imenovanih osoba i upravo je takva jedna informacija danas prihvaćena na Vladi i proslijeđena prema Skupštini Brčko distrikta BiH kako bismo imali jedan cjelokupan registar svih zaposlenih na jednom mjestu. Registar zaposlenih i imenovanih osoba bit će u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za ljudske resurse, a kasnije će biti dodijeljen Uredu za prevenciju i borbu protiv korupcije koji će voditi računa o tom registru. Konačno će na jednom mjestu biti registrovani svi zaposleni koji primaju plate i druge naknade iz budžeta Distrikta, ali i vanbudžetskih fondova istovremeno vodeći računa o međunarodnim konvencijama i zakonu o zaštiti ličnih podataka”, kazao je Blažić. 

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 78. redovnoj telefonskoj sjednici usvojila je, na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje, i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o ocjenjivanju učenika srednjih stručnih škola Brčko distrikta BiH koje rade po modularnim nastavnim programima te Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola Brčko distrikta BiH. 

Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Srednjoročni plan zdravstvene zaštite Brčko distrikta BiH kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Brčko distriktu BiH, predloženom od strane Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu. 

Na današnjoj sjednici odobrene su Smjernice za izradu odluke o proceduri izrade nacrta pojedinačnih akata u organima izvršne vlasti, a usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Uredu gradonačelnika za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe kancelarijskog prostora državnih službenika. 

Vlada je danas odobrila Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu te usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za komunalne poslove za avansnu uplatu električne energije utrošene za javnu rasvjetu.