Vlada odobrila prijedlog odluke o privremenom finansiranju

4.12.2019. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 83. vanrednoj sjednici odobrila je Prijedlog odluke o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2020. godine.

Image for news

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, kazao je da je odluka bazirana na izvršenju rashoda za treće tromjesečje ove godine od 1. 7. do 30. 9. i iznosi 48.170.625,91 KM, što je, kako je kazao, dovoljno za funkcionisananje svih odjeljenja i institucija predviđeno odlukom o privremenom finansiranju.

Vlada je na vanrednoj sjednici odobrila i dvije odluke Odjeljenja za stručne i administrativne poslove: Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljnje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, šesti dio i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava s pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljnje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana po javnom pozivu, drugi dio. 

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, kazao je da je za prvi program koji je odobren izdvojeno 477.800,00 KM, dok je za drugi u kojem je obuhvaćeno deset nevladinih organizacija izdvojeno 47.880,00 KM. 

Članovi Vlade na vanrednoj sjednici odobrili su i Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta BiH za 2019. godinu i usvojili Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava u Odjeljenju za javnu sigurnost. 

Prije vanredne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH održala je i peti nastavak 71. redovne sjednice na kojem je razmatrala Informaciju Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o problemima isplate podsticaja na goveda korištena u svrhu kurbana gdje je usaglašeno da se prikupe detaljne informacije u vezi s isplatom podsticaja kako bi se ova oblast zajedno s Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu tačno definisala i uredila. 

Na današnjoj 71. redovnoj sjednici članovi Vlade dali su saglasnost na amandman Kluba poslanika SDS-a i amandman Kluba poslanika Socijalističke partije na Nacrt Zakona o radu Brčko distrikta BiH. 

Vlada je na redovnoj sjednici primila k znanju i informacije o problemu neodržavanja predmeta Hrvatski jezik i književnost u JU Tehnička škola Brčko i predmeta Srpski jezik i književnost u JU Ekonomska škola Brčko.