Usvojene smjernice za uređenje oblasti dodjele grantova u Brčkom

14.3.2018. Vlada Brčko distrikta BiH održala je nastavak 32. redovne sjednice na kojem je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Image for news

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, istakao je da nakon donošenja zakona slijedi izrada odluke o sufinansiranju i finansiranju programa i projekata od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

„Ta odluka će urediti oblast planiranja i dodjele grantova u Brčko distriktu BiH jer do sada ova oblast nije bila konceptualno i zakonski definisana. U analizi je bilo razmišljanja da se ide u proceduru donošenja zakona o grantovima, međutim, s obzirom da se zakonom ta oblast nije mogla tretirati ići ćemo u proceduru donošenja odluke“, istakao je Blažić.

On je pojasnio da je svrha da se kroz javni poziv i utvrđene kriterije prijedlozi udruženja i fondacija za dodjelu grantova boduju u skladu s akcionim planovima i strategijama Vlade, kroz određene oblasti koje su od javnog interesa i koje su kvalitetne i doprinose razvoju lokalne zajednice.

„Postoje organizacije poput boračkih ili humanitarnih udruženja za koje Vlada mora imati posebnu dozu osjetljivosti, ali će spomenute izmjene zakona doprinijeti da u budućnosti ne finansiramo samo njihov redovan rad nego i konkretne projekte koji će doprinijeti značajnije samim udruženjima, njihovom članstvu i široj lokalnoj zajednici“, istakao je Blažić.

Usvojene smjernice na današnjoj sjednici Vlade podrazumijevaju i definisanje oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt BiH, daju Odjeljenju za stručne i administrativne poslove opći nadzor nad provođenjem ovog zakona, a podrazumijevaju i izmjenu 14. člana zakona na način da su obavezni organi udruženja i fondacije skupština i lice ovlašteno za zastupanje, ali da se statutom udruženja može propisati da udruženje ima i upravni odbor.