Usvojen Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu

8.11.2017. Vlada Brčko distrikta BiH je na 23. vanrednoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana – peti dio, za 45 organizacija u iznosu od oko 200.000 KM.

Image for news

Usvojen je i Program utroška sredstava s pozicije grantovi neprofitnim i drugim organizacijama za 2017. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, po javnom pozivu. Za ove namjene iz budžeta Odjeljenja izdvojeno je 186.000 KM, od čega je 50% sredstava upućeno organizacijama koje se bave pitanjima mladih, a 50% ostalim organizacijama.

Vlada Brčko distrikta BiH na 23. vanrednoj sjednici primila je k znanju Informaciju u vezi s ispunjenjem mjera iz Akcionog plana za provođenje mjera iz Reformske agende za period 2015–2018. godine, kao i Informaciju u vezi s ispunjavanjem mjera iz Srednjoročnog programa prioriteta Brčko distrikta BiH u procesu evropskih integracija za period 2015–2020. godina. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je zaključak da u roku od 15 dana na tematskom kolegiju sva odjeljenja i institucije detaljnije razmotre obaveze koje imaju i identifikuju eventualne zastoje u ispunjenju obaveza.

U nastavku 27. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o trošenju javnih sredstava po osnovu grantova i subvencija u periodu od 2014. do 2017. godine, na prijedlog Direkcije za finansije. Uz predložene preporuke koje su sadržane u Informaciji Vlada Brčko distrikta BiH je usvojila i zaključak kojim se nalaže hitno normativno uređenje dodjele grantova i kontrola trošenja istih.

Članovi Vlade razmatrali su i Informaciju o realizaciji projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja – radni naziv CEB II projekat“.