U Omladinskom centru održano javno otvaranje projekata civilnog društva

20.9.2018. U okviru Javnog poziva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana i fondacija Brčko distrikta BiH koji je objavilo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH danas je u Omladinskom centru u Brčkom Komisija za dodjelu sredstava grantova održala javno otvaranje projekta.

Image for news

Anica Radić-Savić, šef Pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama Brčko distrikta BiH, kazala je da su stigla ukupno 42 projekta koja su u vezi sa prevencijom maloljetničkog prestupništva, narkomanijom, poboljšanjem položaja manjina, poboljšanjem prava žena, djece i slično.

„Komisija je danas u petočlanom sastavu na javan način otvorila pristigle prijedloge projekata gdje je istovremeno i provjerila da li su sve prijave uredne. Očekujemo da dobijemo dobre projektne ideje i da će Komisija vrlo pedantno i pažljivo odabrati one koje su najkvalitetnije. Svi ovi zahtjevi su dio javnih politika Vlade Brčko distrikta BiH i sadržani su u strateškim dokumentima ili akcionim planovima koje je Vlada donijela. Ovo je još jedna prilika civilnom društvu da pokaže koliko zna i umije i koliko je voljno da sudjeluje u pomoći pri realizaciji vladinih politika“, kazala je Radić-Savić.

Za ove namjene izdvojeno je 170.000 KM. Polovina sredstava namijenjena je za udruženja mladih, dok je ostatak izdvojen za ostala udruženja građana sa područja Distrikta.