Potpisani sporazumi s više od 50 nevladinih organizacija

6.6.2017.Pod pokroviteljstvom Evropske unije u BiH, odnosno putem projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažovanju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI), danas su u Brčkom potpisani sporazumi s više od 50 nevladinih organizacija s područja Brčko distrikta BiH koje žele sarađivati s Vladom Brčko distrikta BiH na izgradnji prosperitetnog društva i unapređenju kvaliteta života svih građana Distrikta Brčko.

Image for news

U ime Brčko distrikta BiH sporazum je potpisao gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, dok su ceremoniji prisustvovali i Vladimir Pandurević u ime EU delegacije i Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta.Gradonačelnik Siniša Milić istakao je važnost ovog sporazuma koji će doprinijeti unapređenju ambijenta za uključivanje nevladinog sektora u proces kreiranja i donošenja odluka, poznatije kao participativna demokratija.

„Mi smo do sada participativnu demokratiju imali samo kao pojam, a na ovaj način smo to i ugradili u naš sistem. Vlada je nedavno donijela odluku o obaveznim minimalnim konsultacijama s civilnim sektorom u procesu donošenja odluka, a mi idemo dalje i kroz ovaj sporazum obavezujemo se s obje strane da zajednički radimo na promovisanju vrijednosti demokratskog društva. Kroz sporazum je predviđeno daljnje donošenje odgovarajuće regulative i strategije i mislim da je ovo novina na ovim prostorima koja će, siguran sam, dati konkretne rezultate“, istakao je gradonačelnik.

Damir Radenković, direktor Omladinskog centra „Vermont“, rekao je da su ovakav sporazum nevladine organizacije dugo čekale.

„Zahvaljujem se Delegaciji EU što je pokrenula inicijativu, kao i gradonačelniku i Vladi Brčko distrikta BiH koji su prepoznali važnost svega toga. Ovo će nam, između ostalog, omogućiti da se uključimo u određene aktivnosti koje finansira Delegacija EU i drugi donatori, za šta do sada nismo bili u mogućnosti da apliciramo“, naglasio je Radenković.

Vladimir Pandurević, predstavnik EU delegacije u BiH, rekao je da je neophodno sistemski i sistematski raditi s civilnim sektorom, koji mora uspostaviti svoju ulogu u ukupnom društvu BiH te preuzeti svoja prava i obaveze.

Goran Žeravčić, vođa tima CBGI projekta, naglasio je da sporazum sadrži ciljeve, principe i ključne mehanizme, koji bi trebali da vode ka realizaciji konkretne saradnje. „Uloga EU je da pruži tehničku pomoć u ovom procesu kako bi političke odluke bile transparentne i kako bi se omogućila uspostava mehanizama saradnje“, zaključio je Žeravčić.