Održana obuka članova Vlade o elektronskim sjednicama

5.12.2017. Predstavnici firme „Lanaco“ održali su danas u Gradskoj vijećnici obuku za članove Vlade Brčko distrikta BiH i ovlaštene predlagače tačaka dnevnog reda u okviru implementacije projekta „e-Vlada“.

Image for news

Projekat uspostavljanja elektronskih praćenja sjednica Vlade, za koji je Vlada ranije dala saglasnost, implementira se u Brčko distriktu BiH kao reformski projekat iz oblasti e-uprave.

„Cilj obuke je da se po ugledu na Federaciju BiH i Republiku Srpsku i u Brčkom uspostavi elektronski sistem održavanja sjednice Vlade. Mi smo dobili mogućnost da realizujemo jedan ovakav projekat koji će doprinijeti boljem, bržem i kvalitetnijem funkcionisanju same Vlade. Sistem za elektronsko praćenje sjednica Vlade treba da olakša rad svima koji učestvuju u radu Vlade, od pripreme i kandidovanja materijala, preko pripremanja dnevnog reda i uvrštavanja materijala, do pregleda materijala i glasanja“, istakao je sekretar Vlade Brčko distrikta BiH Davor Šolaja.

On je dodao da će ista obuka biti organizovana 21. i 22. decembra za državne službenike, te da bi do kraja godine trebalo da bude održano testiranje sistema e-sjednica, čime će biti završene edukacije. Šolaja je naglasio da trenutno u Sekretarijatu Vlade postoji problem zbog manjka ljudskih resursa koji bi pratili ovaj posao, te da se u budžetu za 2018. godinu planiraju dodatna tri radna mjesta za ove potrebe, nakon čega bi elektronske sjednice Vlade kao novi sistem održavanja sjednica trebale zaživjeti u punom kapacitetu.