Usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o volontiranju Brčko distrikta BiH

26.1.2017. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na današnjem redovnom zasjedanju Smjernice za izradu nacrta zakona o volontiranju Brčko distrikta BiH. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Srđan Blažić rekao je da Distrikt do sada nije imao Zakon o volontiranju, za razliku od entiteta, te da je Vlada pristupila proceduri za izradu spomenutog zakona.

Image for news

„Volonterski rad je trenutno definisan kroz Zakon o radu Brčko distrikta BiH kao i Zakon o državnoj službi Brčko distrikta BiH, što nije dovoljno. Pojavila se potreba da se ova oblast dodatno uredi te smo danas usvojili Smjernice za izradu nacrta zakona o volontiranju koje definišu ko volontira, ko su nosioci aktivnosti volontiranja, ko organizuje volontiranje te prava i obaveze volontera kao i onoga ko organizuje volontiranje“, istakao je Blažić. On je dodao da će ubrzo biti pripremljen i nacrt spomenutog zakona koji će se naći pred članovima Vlade, a zatim biti proslijeđen i u skupštinsku proceduru. 

Članovi Vlade usvojili su na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Pravilnik o ocjenjivanju te Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na naknadu za učešće u radu komisija koje rade van radnog vremena.
Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta poslovnika o radu Policijskog odbora te Prijedlog Odluke o pristupanju izradi prostornog plana Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade su na četvrtoj redovnoj sjednici primili k znanju Informaciju o stanju na putevima Brčko distrikta BiH u zimskom periodu, o čemu su Vladu izvijestili predstavnici Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ direktor Miroslav Miškić i njegov zamjenik Rizo Čivić. Vlada je usvojila zaključak da se nakon sjednice održi hitan sastanak Štaba zimske službe na kojem će se razmotriti dodatno čišćenje puteva četvrtog i dijela trećeg prioriteta.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH za angažovanje 20 izvršilaca za obavljanje privremenih i povremenih poslova, kao i angažovanje 14 izvršilaca u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.